SINTEZA relațiilor dintre România și Republica Orientală a Uruguayului

A. RELAȚIILE POLITICO-DIPLOMATICE

1. Istoricul relațiilor diplomatice
Contactele oficiale dintre cele două țări au fost inițiate în anul 1880.
Relațiile diplomatice au fost stabilite, la nivel de legație, la 24 iulie 1935 și au fost ridicate la rang de ambasadă la 10 octombrie 1964. În 1971, au fost numiți primii ambasadori rezidenți în capitalele celor două țări.
La 28 februarie 2003 Uruguayul a închis ambasada sa de la Bucuresti, la 31 martie 2008 hotărând însă redeschiderea acesteia. A fost agreat și urmează să prezinte scrisorile de acreditare în calitate de ambasador rezident la București domnul Pedro Mo Amaro.
România și-a menținut ambasada la Montevideo, condusă în prezent de un însărcinat cu afaceri a.i. (domnul Gheorghe Petre).

2. Evoluția relațiilor politice până în prezent
Dialogul politic bilateral s-a dezvoltat echilibrat.
A avut loc un schimb de vizite la nivel prezidențial (în Uruguay, în perioada 29 iulie - 1 august 1993 și respectiv, în România în perioada 29 - 31 mai 1996), iar primul ministru al României a efectuat o vizită în Uruguay, în noiembrie 1990.
A avut loc, de asemenea, un schimb de vizite la nivelul miniștrilor de externe (în România în iunie 1990 și, respectiv, în Uruguay, în noiembrie 1998).
În aprilie 1992, a fost semnat, la Montevideo, un memorandum de înțelegere pentru stabilirea unui mecanism de consultări între ministerele de externe, realizându-se, până în prezent, patru runde de consultări bilaterale la nivel de secretar de stat (Montevideo - aprilie 1992 și martie 2002 și București - septembrie 1998 și septembrie 2004).
In octombrie 1995, ministrul uruguayan al apărării a vizitat România, iar în 1997 au realizat, de asemenea, vizite oficiale în România ministrul uruguayan al culturii și educației și, respectiv, ministrul uruguayan al industriei, energiei și minelor.
La seminarul OCEMN-MERCOSUR, organizat la București în iunie 1997, Uruguayul a fost reprezentat de senatorul Sergio Abreu, fost ministru de externe.
În mai 1998, s-a realizat vizita la București a președintelui Curții Supreme de Justiție a Uruguayului, iar în 1999 au efectuat vizite în Uruguay ministrul român al culturii și un secretar de stat din ministerul român al turismului.
În octombrie 2001, o delegație parlamentară condusă de președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul uruguayan a efectuat o vizită oficială în România.
În iunie 2004, s-a deplasat la Montevideo vicepreședintele Agenției Naționale pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație din România, iar în august 2008 a efectuat o vizită în Uruguay ministrul român pentru intreprinderile mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale. Se menționează că, în ultimii ani, în contextul priorităților conjucturale și ca urmare a limitărilor de agendă ale autorităților române, unele contacte politice, inclusiv convenite și pregătite, au fost anulate sau amânate (nivel șef de stat / guvern, ministru de externe și chiar consultările la nivel de secretar de stat între ministerele de externe).


B. SCHIMBURILE COMERCIALE, COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

1. Volumul schimburilor comerciale, încă, destul de redus, nu concordă cu diversitatea oportunităților de comerț și investiții existente pe piețele celor două țări.

a) Evoluția schimburilor comerciale.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 31.05.2008
TOTAL 0,80 3,46 3,81 3,5 8,6 5,75 3,0 1,8
Export 0,20 1,78 1,25 0,4 0,4 0,25 0,35 0,49
Import 0,6 1,68 2,56 3,0 8,2 5,50 2,65 1,31
Sold -0,40 0,1 -1,31 -2,6 -7,8 -5,25 -2,3 -0,82

Au fost semnalate exportatorilor români cereri de oferte și, respectiv, licitații internaționale organizate de intreprinderile uruguayene publice (transformatoare, contoare, cabluri, gips, țevi PVC, vagoane marfă etc.) în cuantum de cca. 25 - 30 milioane dolari anual, dar interesul acestora a fost minim.
În ultimii ani, s-au exportat mici cantități de aparate și materiale electrice, produse chimice organice și anorganice și încălțăminte și s-au importat piei, lână, fire sintetice, substanțe albuminoidale și fructe.

b) Structura schimburilor comerciale (ultimele două decade)

La export: automobile si camionete Dacia, tractoare agricole, mașini și dispozitive mecanice, produse metalurgice, uree, produse chimice (carbonat de sodiu anhidru, percloretilena, sulfat de amoniu), anvelope, saci de plastic, cizme de cauciuc si PVC, confectii textile, cosmetice și altele.
La import: lână, piei de bovine, peste congelat, produse alimentare, fructe comestibile, substanțe albuminoidale, fibre sintetice si artificiale.

2. În România sunt înregistrate 7 societăți cu capital uruguayan (81 mii euro).

3. Există unele oportunități de creștere și diversificare a schimburilor comerciale rezultând din necesitățile generate de procesul de reconversiune a sectoarelor productive uruguayene (forestier, agroindustrial, transporturi feroviare, maritime și fluviale, energetic și IT).
Pe piața uruguayană, sunt nișe pentru o serie de produse românești: îngrășăminte chimice (uree si fosfat de amoniu), sodă calcinată, produse metalurgice, rulmenți, produse petroliere, conductori si cabluri electrice, contoare pentru curent electric si pentru gaze, vagoane, locomotive și părți componente, elemente de cale ferată etc. Există, de asemenea, posibilități de investiții în sectoarele forestier, energetic, feroviar și portuar, ca urmare inclusiv a politicilor vizând atenuarea sau eliminarea unor monopoluri publice.
Oferta uruguayană de export cuprinde produse necesare economiei românești: lână, piei de bovine, carne de vită, soia boabe, orez, citrice, sucuri naturale concentrate, lactate, lemn de eucalipt si altele.


C. CADRUL JURIDIC AL RELATIILOR BILATERALE

După 1990, cadrul juridic bilateral a fost reactualizat și completat, semnându-se acorduri și înțelegeri în domeniile: promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor; cooperării, turismului, luptei împotriva traficului de droguri, comerțului, cultural-științific, vizelor pentru toate tipurile de pașapoarte, serviciilor aeriene, cooperării antarctice etc.).
A fost semnat, de asemenea, un acord de colaborare între Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din România și Ministerul Industriei, Energiei și Minelor din Uruguay, precum și un acord de cooperare între academiile diplomatice ale celor două ministere de externe.
Cadrul juridic bilateral a fost pus de acord cu acquis-ul U.E..


D. RELAȚII CULTURALE ȘI ȘTIINȚIFICE

In 1999 a avut loc vizita la Montevideo a ministrului român al culturii, având ca obiectiv diversificarea relațiilor culturale dintre România și Uruguay.
In 2004, a fost semnat, la București, un acord de colaborare culturală și științifică.
În ultimii ani, la inițiativa Ambasadei României, a avut loc în Uruguay o serie de manifestări culturale reflectate în mass-media uruguayană. Dintre acestea menționăm: ciclul de acțiuni dedicate marcării “Anului Mihai Eminescu”, aniversărilor C.Brâncuși, I.L.Caragiale, N.Titulescu, Ștefan cel Mare și George Enescu; marcarea Zilei Internaționale a Francofoniei, a celei de-a 50-a aniversări de la semnarea Tratatului de la Roma și a Zilei Europei; organizarea, la Montevideo și în unele orașe din interior, a “Zilelor culturii românești” (proiecții de filme, expoziții de filatelie, de fotografii și de carte, lucrări de ceramică, lemn și țesături, precum și programe de muzică romanească, conferințe etc.).
Au fost organizate unele turnee artistice (Teatrul Nottara, pianista Ilinca Dumitrescu), au fost puse în scenă, la teatre uruguayene, lucrări de autori români (I.L.Caragiale „O scrisoare pierdută”, E. Ionescu ”Scaunele” și „Cântăreața cheală”) și s-au organizat concerte ale Filarmonicii Montevideo sub bagheta dirijorului Cristian Brâncuși.
Universitatea Craiova a semnat convenții de colaborare cu Universitatea Republicii, Universitatea Montevideo și Universitatea Catolică.


E. PROBLEME DE PRESĂ

În cele două capitale nu sunt acreditați corespondenți de presă ai mass-mediei naționale.
Presa uruguayană prezintă corect evoluțiile din România.
In ultimii ani, au avut loc schimburi de vizite de ziariști.


F. RELAȚII CONSULARE

La 26 martie 1992 s-a convenit, prin schimb de scrisori, o înțelegere privind desființarea vizelor pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu ale cetățenilor celor două țări.
La 5 iulie 2004 s-a semnat, la Montevideo, Acordul privind eliminarea reciprocă a vizelor pentru pașapoartele simple.
La 21 august 1992, la solicitarea părții uruguayene, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe român, ziaristul Octavian Andronic a fost desemnat consul onorific al Uruguayului în România.

G. COLABORAREA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Există o bună conlucrare între România și Uruguay la ONU și în alte organizații internaționale.
Cu prilejul diferitelor contacte oficiale, inclusiv al consultărilor dintre ministerele de externe ale celor două țări, s-a convenit intensificarea colaborării în cadrul organizațiilor internaționale și al organismelor regionale latino-americane (OSA, SELA, ALADI, MERCOSUR).
România a susținut candidatura Uruguayului la funcția de președinte al celei de-a 53-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. (septembrie 1998).
Uruguayul a sprijinit candidaturile României pentru Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (2002),Consiliul de Securitate (mandatul de membru nepermanent 2004-2006), Comisia pentru Drepturile Omului (2004), Comitetul pentru Contribuții (2003), Comitetul pentru Drepturile Omului (2006), Comitetul pentru Drepturile Copilului (2003), Consiliul pentru Drepturile Omului (mai 2006), Comisia pentru Limitele Platoului Continental (2007) și CEDAW (2008).
S-a asigurat sprijin reciproc pentru ECOSOC (2006), Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (2007) și C.D.O. (Uruguay 2009 și România 2011), iar România a sprijinit candidaturile uruguayene pentru Comitetul pentru Contribuții (2007), ECOSOC (2007), CND (2007), Comisia pentru prevenirea criminalității și Consiliul de administrație UNICEF (2008), precum și U.P.U. (2008).
Versiune printabilă | Trimite pe eMail | Hits: 30644 |
English Espańol Română

Consulul Onorific

al Republicii Orientale Uruguay
 la București

15 apr.1992-12 febr.2009

Octavian Andronic


Galería


The King Carol I of Romania by Luis Haro Dominguez
Album: Great Romanian Personalities in the Uruguayan Graphic Art

Cine este online

8 anonymous users and 0 registered users online.

You are an unregistered user or have not logged in.